Kultur och utbildning ska stärka EU

"Kulturen tillhör alla" skriver EU-kommissionen i en kommuniké om kulturens och utbildningens roll.

”Utbildning och kultur är nycklar till framtiden – såväl för individen som för hela unionen. Det är så vi gör omständigheter till möjligheter, förvandlar speglar till fönster och skapar mening åt begreppet europé.” Så säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. I ett inspel till EU:s toppmöte i Göteborg den 17 november presenterar EU-kommissionen sin vision för hur kultur och utbildning kan stärka EU-samarbetet.

I sin kommuniké konstaterar kommissionen att nästan hälften av alla vuxna EU-medborgare (mellan 14 och 74 år) saknar den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle. En annan notering är att 65 procent av alla barn som nu börjar på förskola, i framtiden kommer att ha jobb som inte ens existerar i dag. Dessa utmaningar vill EU-kommissionen tackla med hjälp av kultur och utbildning.  Det livslånga lärandet står i fokus, liksom satsningar på innovation och mer digital teknik i utbildningen.

Kommissionen lyfter också fram såväl kulturprogrammet Kreativa Europa som det europeiska Kulturarvsåret 2018: "Det erbjuder en möjlighet att höja medvetenheten om kulturens nödvändighet och, viktigast av allt, påminna om att kulturarvet tillhör alla".

Läs hela uttalandet här   
Header logo