Kulturhuvudstäder och priser

Inom Kreativa Europas delprogram Kultur ingår de särskilda satsningarna på europeiska kulturhuvudstäder och europeiska kulturpriser. Här kan du läsa mer om initiativen.

Europeiska kulturhuvudstäder

Syftet är att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa, samt bidra till att utveckla en ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa.

En kulturhuvudstad ska ha ett program som bygger på kulturellt samarbete i Europa, engagerar invånarna i staden och dess omgivning samt ökar det internationella intresset för området.

Initiativet startade 1985 och sedan 2011 väljs varje år två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Medlemsstaterna får under perioden 2007-2019 i tur och ordning vara värdar för evenemanget.

Processen att välja städer startar ungefär sex år innan beslutet ska fattas. Urvalsprocessen involverar en grupp av oberoende experter inom kulturområdet som bedömer ansökningarna, men det är Europeiska rådet som utnämner städer till europeiska kulturhuvudstäder. Städerna väljs inte endast på grundval utifrån vad de gör i nuläget, utan till stor del utifrån vad de planerar att göra i framtiden.

Mer än 40 städer i Europa har utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder.

Europeiska kulturhuvudstäder 2014-2020

• 2014: Umeå (Sverige) och Riga (Lettland)
• 2015: Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien)
• 2016: Donostia-San Sebastian (Spanien) och Wrocław (Polen)
• 2017: Aarhus (Danmark) och Paphos (Cypern)
• 2018: Valletta (Malta) och Leeuwarden (Nederländerna)
• 2019: Matera (Italien) och Plovdiv (Bulgarien)
• 2020: Rijeka (Kroatien) och Galway (Irland)

Här hittar du mer utförlig information om europeiska kulturhuvudstäder.

Europeiska kulturpriser

EU-kommissionen finansierar fem europeiska kulturpriser inom Kreativa Europa. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive pris.

Header logo