Mies van der Rohe Award

Priset för samtida arkitektur delas ut vartannat år till en byggnad som representerar europeisk arkitektur av hög kvalitet som har uppförts under de senaste två åren. Fundació Mies van der Rohe i Barcelona ansvarar för utdelningen av priset. Priset har delats ut sedan år 2001.

Två olika typer av pris delas ut, The European Union Prize for Contemporary Architecture – The Mies van der Rohe Award och The Special Mention for Emerging Architect. Prissumman för det stora priset är 60 000 euro och för den särskilda utmärkelsen 20 000 euro. Prisvinnarna och arkitekterna på juryns shortlist presenteras även i en publikation och i en vandringsutställning.

Priset administreras av Europeiska kommissionen tillsammans med Mies van der Rohe Foundation. Stiftelsen ansvarar för urvalet och själva prisceremonin. Nomineringar lämnas till juryn av en oberoende expertgrupp bestående av medlemmar i Architects’ Council of Europe (ACE) och en rådgivande kommitté. Statens centrum för arkitektur och design i Stockholm är en av 17 medlemmar i prisets rådgivande kommitté.

Mies Van Der Rohe Awards webbplats

Header logo