EU:s litteraturpris

Litteraturpriset delas ut årligen till ett tiotal europeiska samtida författare och är ett sätt att stödja och uppmärksamma europeiska författare. Syftet är att visa den europeiska samtidslitteraturens mångfald, främja spridning av europeiska litterära verk inom Europa och stimulera till ett ökat intresse för litteratur från andra europeiska länder.

Författarna ska ha publicerat mellan två och fem skönlitterära verk under de senaste fem åren, vara bosatt i något av de tolv årligen utvalda länderna samt att den utnämnda boken ska ha publicerats inom fem år innan priset tilldelas. Prissumman är 5 000 euro och pristagarna deltar även i olika evenemang på exempelvis de större bokmässorna i Europa. Översättning av verk skrivna av de författare som tilldelas priset stimuleras även genom att dessa författare prioriteras inom ramen för delprogrammet Kulturs översättningsstöd.

År 2012 tilldelades den svenska författaren Sara Mannheimer EU:s litteraturpris för romanen Handlingen. Det var andra gången sedan priset instiftades 2009 som en svensk författare tilldelats priset då Helena Henschen mottog priset för romanen I skuggan av ett brott.

Priset organiseras av ett konsortium bestående av Europeiska förläggarföreningen (The Federation of European Publishers), Europeiska bokhandlarföreningen (The European and International Booksellers Federation) och Europeiska författarkongressen (The European Writers Council). Enligt en treårscykel är det varje år drygt tio europeiska länder som utses som mottagare av priset, vilka sedan genom ett nationellt juryförfarande utser var sin pristagare.

Läs mer

Litteraturprisets webbplats

Header logo