Kontakta oss

Creative Europe Desks finns i alla länder som deltar i Kreativa Europa (2014-2020), EU–programmet för de kulturella och kreativa sektorerna. Kontaktkontorens uppgift är bland annat att informera om programmet och ansökningsförfarandet samt att ge rådgivning till sökande.

Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har fått uppdraget att tillsammans utgöra kontaktkontor i Sverige för programmet Kreativa Europa. Statens kulturråd har huvudansvar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA och båda svarar på frågor om det tredje sektorsövergripande programområdet där det nya lånegarantiinstrumentet ingår.

Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig därför i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer i första hand till Kulturrådet.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • vill diskutera din organisations möjligheter att söka stöd inom Kreativa Europa eller andra EU-program
  • har frågor kring ansökningsprocessen eller stödformernas innehåll
  • vill boka tid för ett personligt rådgivningsmöte för att diskutera ert projekt och/eller er ansökan
  • eller din organisation har en idé för att skapa ett europeiskt eller internationell kulturprojekt
  • har frågor gällande internationellt och europeiskt kultursamarbete och nätverk
  • har andra frågor om Kreativa Europa eller gällande EU:s insatser och arbete med de kulturella och kreativa sektorerna

Vi bidrar gärna med att sprida information om ert projekt och hör gärna hur det går i projektets olika faser.

Kontaktuppgifter för Kreativa Europa
Desk Kultur

Elin Rosenström
Telefon: 08-519 264 15
E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se

Kreativa Europa Desk Kultur
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5

Kontaktuppgifter för Kreativa Europa
Desk MEDIA

Ulrika Nisell
Telefon: 08-665 12 05
E-post: ulrika.nisell@sfi.se

Dominic Chennaya
Kommunikatör
Telefon: 08-665 12 07
E-post: dominic.chennaya@filminstitutet.se

Kreativa Europa Desk MEDIA
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Webb: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/kreativa-europa/

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Eva Rehbinder
Telefon: 08-519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

 

Header logo