Foto: Christina Simpson

Stödformer

Här kan du läsa mer om de fyra stödformerna inom Kreativa Europas delprogram Kultur.

Europeiska samarbetsprojekt

Stöd kan sökas för samarbeten mellan organisationer i Europa. Det finns två sorters stöd till samarbetsprojekt: större och mindre projekt. Projekt inom de båda stödtyperna kan som längst pågå i fyra år.

Mindre samarbetsprojekt omfattar en projektledare och ytterligare partners från minst två andra länder. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro och bidraget från EU får utgöra högst 60 procent av den totala projektbudgeten.

Större samarbetsprojekt omfattar en projektledare samt partners från ytterligare minst fem länder. Maximal summa att söka är 2 000 000 euro. Bidraget från EU får utgöra högst 50 procent av den totala budgeten.

Stöd för europeiska samarbetsprojekt kan sökas en gång per år under hela programperioden till år 2020. Årets utlysning öppnar hösten 2019, med troligt sista ansökningsdatum i december 2019. Så snart exakta datum är beslutade informerar vi om det här på webben och i våra övriga kommunikationskanaler. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information direkt i din mejlkorg.

Ansök om stöd till europeiska samarbetsprojekt

Europeiska plattformar

Stöd kan sökas för verksamhet som utförs av aktörer som erbjuder en europeisk plattform för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar. En plattform omfattar ett konstområde.

Plattformarna ska arbeta för ökad rörlighet inom Europa för nya begåvade konstnärer och kulturskapare samt för konstnärliga och kulturella verk. De ska även öka synligheten och skapa ökat erkännande för kulturorganisationer med en stark europeisk programläggning. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland plattformsmedlemmarna kan också ingå.

En betydande del av plattformens arbete ska utgöras av publik verksamhet. Publikutveckling är ett prioriterat område och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras.

Det finns ingen återstående möjlighet att ansöka om nätverksstöd inom nuvarande programperiod 2014-2020.

Här hittar du mer utförlig information om stöd till europeiska plattformar.

Europeiska nätverk

Stöd kan ges för aktiviteter med syfte att utveckla nya kunskaper och kompetenser, exempelvis anpassning till digital teknologi, prova nya innovativa strategier för publikutveckling, testa nya affärs- och ledningsmodeller samt stärka nya internationella yrkesmöjligheter i och utanför Europa.

Maximal stödsumma per nätverk är 250 000 euro per år. EU-stödet kan max utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. Cirka 25 nätverk kan beviljas stöd under hela programperioden 2014-2020.

Stöd kan sökas av nätverk som är aktiva inom de kulturella och kreativa sektorerna. Nätverket måste bestå av minst 15 medlemsorganisationer från minst tio länder som deltar i delprogrammet Kultur. Minst fem av dessa måste vara baserade i fem olika EU-medlemsstater eller EFTA-länder.

Det finns ingen återstående möjlighet att ansöka om nätverksstöd inom nuvarande programperiod 2014-2020.

Här hittar du mer utförlig information om stöd till europeiska nätverk.

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur

Stödet ska främja rörlighet över gränserna för skönlitterära verk av hög kvalitet. Det ska också skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa och möjliggöra att verken når ut till ny publik. En annan viktig del i stödet är att ge översättarna större uppmärksamhet.

Stödet riktar sig till professionella bokförlag och kan sökas för översättning och utgivning av skönlitteratur för vuxna eller barn och unga (romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker). Kostnader för översättning, produktion samt marknadsföring och kommunikation är exempel på kostnader som kan inkluderas i ansökan.

Det finns två olika typer av stöd att söka: tvåårigt stöd eller tre-eller fyraårigt stöd genom ett partnerskapsavtal.

Under programperioden 2014−2020 är det möjligt att söka tvåårigt översättningsstöd en gång per år. Årets utlysning öppnade i april 2019 och sista ansökningsdag är 4 juni 2019.

Här hittar du mer utförlig information om stöd till översättningsprojekt.

Header logo