Stöd till europeiska nätverk

Stöd kan sökas för aktiviteter som utförs av nätverk bestående av aktörer från olika europeiska länder. Syftet är att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta transnationellt och internationellt. Aktiviteterna måste ha en strukturerande effekt.

Stöd kan ges för aktiviteter som syftar till att utveckla nya kunskaper och kompetenser, inklusive anpassning till digital teknologi, prova nya innovativa strategier för publikutveckling, testa nya affärs- och ledningsmodeller, stärka internationella karriärmöjligheter i och utanför Europa samt stärka möjligheten till nya yrkesmöjligheter.

Maximal stödsumma per nätverk är 250 000 euro per år. EU-stödet kan max utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. Cirka 25 nätverk kan beviljas stöd under hela programperioden 2014-2020.

Vem kan ansöka?

Stöd kan sökas av nätverk som är aktivt inom de kulturella och kreativa sektorerna. Nätverket måste bestå av minst 15 medlemsorganisationer från minst 10 länder som deltar i delprogrammet Kultur. Minst 5 av dessa måste vara baserade i 5 olika EU-medlemsstater eller EFTA-länder.

Ansökningsdatum

Det finns inte längre möjlighet att söka stöd för europeiska nätverk under programperioden 2014-2020. Den andra och sista utlysningen för 4-årigt nätverksstöd ägde rum i november 2016. Det går däremot bra att bli medlem i något av de 32 nätverk som fått stöd via Kreativa Europa. Om ni vill bli medlem i ett nätverk, kontakta den projektledande organisationen för mer information. Lista över alla nätverk som har fått stöd finns här. Nätverken arrangerar också olika typer av aktiviteter och konferenser som är öppna att delta i även för icke-medlemmar. Information om dessa finns via nätverkens egna webbplatser och nyhetsbrev.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo