Stöd till europeiska plattformar

Stöd kan sökas för verksamhet som utförs av aktörer som tillhandahåller en europeisk plattform för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar. En plattform omfattar ett konstområde.

Plattformarna ska arbeta för ökad mobilitet inom Europa för nya begåvade konstnärer och kulturskapare och för konstnärliga och kulturella verk. En betydande del i plattformens arbete ska utgöras av publik verksamhet. Publikutveckling är ett prioriterat område och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras.

Huvudsyftet med stödet är att främja europeisk rörlighet för konstnärer och kulturskapare. Plattformarna ska även öka synligheten och skapa ökat erkännande för kulturorganisationer med en stark europeisk programläggning och bidra till att nya konstnärer och kulturskapare får ett större europeiskt genomslag. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland plattformsmedlemmarna kan också vara del.

Maximal bidragssumma per år är 500 000 euro. EU-stödet kan högst utgöra 80 procent av de totala kostnaderna.

Vem kan ansöka?

Stöd kan sökas av organisationer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna. En plattform måste bestå av en koordinerande organisation och minst 10 ytterligare organisationer baserade i minst fem av EU:s medlemsstater eller EFTA-länder.

Ansökningsdatum

Under programperioden 2014-2020 har stöd till plattformar utlysts två gånger. Det finns ingen ytterligare möjlighet att ansöka om stöd till plattformar. En plattform kan, förutsatt att de vill, inkludera fler partners eller associerade partners. Om ni är intresserade, kan ni kontakta projektledaren för aktuell plattform och fråga om eventuella samarbetsmöjligheter.

Plattformar som fått stöd inom Kreativa Europa 2017-2020
Aerowaves (dans)
Live Europe (musik)
European Talent Exchange Program 3.0 (musik)
Versopolis (litteratur/poesi)
In SITU (konst i det offentliga rummet, främst bildkonst och scenkonst)
SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe (experimentell musik och audiovisuell konst)
Future Architecture (arkitektur)
Magic Carpets (samtida konst)
European Media Art Platform
Classical Futures Europe (klassisk musik)
European Talent Exchange Programme (popmusik, elektronisk musik, världsmusik, rap, hiphop, soul)
FEDORA Platform (scenkonst)
CircusNext PLaTFoRM (cirkus)
Distributed Design Market Platform (design och konsthantverk)
Sound, Heterogenos Art and Performance in Europe (experimentell musik och konst)
 

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo