Äldre projektexempel

Här hittar du exempel på projekt med svensk medverkan som fått stöd inom ramen för Kulturprogrammet, EU:s tidigare program för kulturstöd, som löpte under perioden 2007-2013.

Circus Arts/Burnt Out Punks: TOQQORTUT - Circus Effects Network

Cirkusgruppen Circus Arts/Burnt Out Punks började med att drömma om en föreställning i ett grustag i Alby, fick pengar till ett nordiskt nätverk som växte till ett EU-projekt som kulminerade i den största utomhusshowen någonsin på Grönland.

Läs mer om projektet

Uppsala stadsteater: Audience Now

”Teatern har en åldrande baspublik och den grundläggande frågan är hur teatern på sikt ska kunna hitta nya publikgrupper och samtidigt behålla de befintliga. Det verkar finnas ett glapp i relevansen mellan publiken och scenen, något som projektet vill undersöka. Tillsammans vill vi ta reda på vad morgondagens publik är intresserade av”, berättar Calle Wallin, administrativ utvecklingschef på Uppsala stadsteater.

Läs mer om projektet

Tensta konsthall: COHAB och Beginning as Well as We Can: How Do We Talk About Fascism?

Konsthallen grundades 1998 och har redan från start haft en internationell inriktning. Att samarbeta internationellt är helt integrerat i verksamheten sedan Maria Lind år 2011 blev chef för konsthallen.

Läs mer om projektet

Etnografiska museet: Ethnography Museums and World Culture

Etnografiska museet i Stockholm har medverkat i det europeiska samarbetsprojektet Ethnography Museums and World Culture som finansierats genom EU:s kulturprogram. Även Världskulturmuseet i Göteborg har varit delaktig i samarbetet.

Läs mer om projektet

Dansens Hus: Modul-Dance och ENPARTS

”Vi har haft som mål att alltid ha ett pågående EU-projekt. Men självfinansieringsdelen i EU-projekt måste förstås vägas mot vår programläggningsbudget och det kan vara en svår avvägning. Värdet måste mätas i termer av konstnärlig utveckling, utbyte mellan konstnärer, ett ökat internationellt renommé och tillgång till helt nya verk för publiken, säger Amy Fee på Dansens Hus.

Läs mer om projektet

Elderberry: Mandela 27

”Jag tror på EU. Jag tror att EU är en drivkraft för fred och att det inte bara handlar om pengar.Det vill jag belysa i projektet. Syftet med Mandela 27 är att visa hur kultur kan bidra till demokrati”, säger David Powell, ägare och initiativtagare i Elderberry.

Läs mer om projektet

Eric Ericsons kammarkör: TENSO From Poetry to Music

Nätverket TENSO grundades 2003 av dirigenterna Laurence Equilbey och Daniel Reuss. De ville starta ett europeiskt nätverk för professionella kammarkörer, för att främja a cappella som konstart. Eric Ericsons Kammarkör blev medlem 2010.

Läs mer om projektet

Folkteatern i femårigt samarbete: Cities on Stage

Cities on Stage är ett femårigt projekt där sex teatrar nu ingår. Alla teatrar ska sätta upp nyskrivna verk, särskilt skrivna inom ramen för projektet. Texterna ska förhålla sig till projektets genomgående tema, att leva tillsammans i städer, i ett Europa som är statt i förändring, med de likheter och olikheter som finns mellan länderna.

Läs mer om projektet

Bildmuseet: Spare time och Contemporary Self-Portraits

Bildmuseet har precis gått in i ett nytt EU-finansierat projekt, efter att ha avslutat ett tidigare samarbete mellan europeiska konstmuseer.

”Det bästa med Spare time, som var mitt första EU-projekt, är nog att jag fått koll på konstscenen i Prag, Sofia och Riga och har träffat museikollegor och konstnärer som jag aldrig skulle ha träffat annars. En liten ny värld har liksom öppnats”, säger Sofia Johansson på Bildmuseet i Umeå.

Läs mer om projektet

Intercult: CORNERS R&D

Fyra hörn av Europa besöks i det här projektet. På resorna deltar ett fyrtiotal konstnärer och forskare.

”Expeditionerna är ett enda långt utforskande. Vi besöker platser och möter en mängd människor och organisationer längs vägen. Deltagarna paras ihop i nya konstellationer som föder nya samarbeten”, berättar Intercults Chris Torch som precis är hemkommen från en två veckor lång bussresa genom Bosnien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Kroatien och Albanien.

Läs mer om projektet

Riksteatern: Europe Now

Riksteatern är koordinator för Europe Now, ett tvåårigt projekt, med samarbetsparter från Nederländerna, Storbritannien Tyskland, och Turkiet.

”Vi har utgått från en gemensam utmaning – att det är svårt att få fram bra historier på teaterscenen om det interkulturella Europa. Ett nyskrivet verk beställs i varje land och i Sverige är det Jonas Hassen Khemiri som står för det”, berättar Rani Kasapi från Riksteatern.

Läs mer om projektet

Malmö Konsthall: ARTools

ARTools, Art as a tool for understanding changes, heter det projekt som Malmö Konsthall varit med i under två år. En fantastisk bonuseffekt av projektet har varit att konsthallen faktiskt fått ett ökat anslag från Malmö kommun för 2012.

”Det är en följd av den ökade och lyckade satsningen på konstpedagogik som också fått stor uppmärksamhet under året”, säger Lena Leeb-Lundberg, informatör på Malmö Konsthall.

Läs mer om projektet

Cirkus och gatukonst över gränserna

I februari 2011 avslutade Subtopia i Botkyrka projektet Cascas – Experiment Diversity with the Street Arts and Circus.

”Vår finska partner har redan skickat in en ansökan om en utveckling av projektet, så helt klart kommer det att leva vidare”, tror Kiki Muukkonen, konstnärlig programchef på Subtopia.

Läs mer om projektet

Header logo