Resultat för översättning

Här publicerar vi projekt med svensk medverkan som fått stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur inom Kreativa Europa under programperioden 2014-2020.

Norstedts förlag, Other Stories
(partnerskapsavtal, 3 årigt stöd)

Header logo