Visualize the invisible

Huvudarrangör: ArtAgent (Sverige)
År: 2013
Svensk medverkan: ArtAgent, Performing Pictures AB
Beviljat belopp: 200 000 euro

PROJEKTBESKRIVNING

Visualize the invisible inkluderar deltagarbaserade konstprojekt i Sverige, Kroatien, Albanien och Makedonien. Under 20 månader, med start 2013, använder sig konstnärerna inom projektet av film, installationer, performance och dans i samarbete med lokalbefolkning, romska samhällen och samhällsinstitutioner som exempelvis fängelser och skolor för att åstadkomma en bred diskussion kring konstens samhällsförändrande potential. Genom workshops på Balkan och en boklansering i Sverige ska de deltagande konstnärerna dela med sig av sina erfarenheter.

Övriga arrangörer:
Media Artes (Makedonien) och Refraction Association (Albanien).

Header logo