Kvinna dansar med färg på tak. Foto: Komplexity Media

Kreativa platser – en del av Äga rum

Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.

Målet med bidraget Kreativa platser är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

Ortens verklighet, Norsborg i Botkyrka. Foto: Fernando Illezca.

Tredje årets fördelning till Kreativa platser

Närodlad konst i form av keramik och växthusodling, kulturläger med unga vuxna, och torrsim på torget för att uppmärksamma det lokala behovet av en simhall. För tredje och sista året fördelar vi nu stöd till sammanlagt 23 projekt som fortsätter att göra kulturen tillgänglig för fler.

Läs om fördelningen

Röster från 24 Kreativa platser

Varför är lokal delaktighet viktigt för att lyckas med ett projekt? Nu kan du se en film med deltagare från de 24 projekt som deltog på Kreativa platsers andra nationella träff i Stockholm på Unga Klara och i Rinkeby Folkets Hus.

Se filmen om röster från 24 kreativa platser

Nio filmer från tre Kreativa platser

Kreativa platser utgår från ett lokalt perspektiv. Men vad betyder det för dem som är delaktiga i projekten? Följ med på en resa genom Sverige! I nio korta filmer från Jörn, Botkyrka och Malmö får ni se skillnader - men också likheter - mellan de projekt som pågår.

Se filmerna här

Foto: Komplexity Media.

23 Kreativa platser får stöd av Kulturrådet

För andra året fördelar Kulturrådet bidrag i satsningen Kreativa platser. Sammanlagt får 23 projekt över hela landet dela på cirka 32 miljoner kronor. Lyssna på oss, Kulturtåget, Ortens verklighet, Livet bitch och Stick ut! är några av de projekt som får bidrag. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Kreativa platser ansökan 2017

Bidraget Kreativa platsers ansökningsperiod för 2017 var öppen under perioden 29 augusti till 26 september. Information om bidragsfördelningen kommer den 30 november. Mer information om bidraget hittar ni här.

Se filmer från uppstartsträffen för Kreativa platser

Den 2-3 februari genomförde Kulturrådet en uppstartsträff för alla projekt som beviljades medel inom Kreativa platser under 2016. Syftet med dagen var att ge projekten en möjlighet att inspirera, nätverka, tipsa och ställa frågor till varandra och handläggare. Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke inledde träffens andra dag med att ge en bakgrund till regeringens uppdrag till Kulturrådet och uppmanade projekten att vara modiga i sitt fortsatta arbete. Träffen genomfördes i samverkan med Riksteatern och Unga Klara.

Se filmen (svensk och engelsk version)

Information om 2017

Kulturrådet har 2016 fördelat 32 miljoner kronor till 27 olika projekt runtom i landet. Totalt kom det in 204 ansökningar. I regeringens regleringsbrev till Kulturrådet för 2017 anges att Kulturrådet kommer att kunna fördela 34 miljoner kronor i bidrag inom ramen för Kreativa platser under 2017.

Under 2017 kommer endast en ansökningsomgång äga rum. Ansökningsperioden är 29 augusti-26 september, inte i mars som tidigare angetts. Kulturrådet kommer att prioritera fortsättningsansökningar för de projekt som beviljades bidrag 2016. Om det därefter finns medel kvar kommer Kulturrådet att bevilja bidrag till 2-3 nya projekt, företrädesvis från platser som inte finns representerade bland de projekt som beviljades bidrag 2016.

Foto: Komplexity Media.

27 kreativa platser får stöd av Kulturrådet

Ortens verklighet, Livet bitch, Ålidhem Äger, Hiphopteaterkollektivet och Skäggetorpspuls är projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer om fördelningen

Mycket stort intresse för att söka bidrag till Kreativa platser

Den 22 september var sista datum för att söka bidrag till Kreativa platser. Totalt har 204 ansökningar kommit in och drygt 750 föreningar, organisationer och andra aktörer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer om fördelningen

Artonik's Colour of Time. Right Up Our Street. Bild: James Mulkeen, Arts Council England

Konferens 27–28 september i Doncaster England

Den 27–28 september 2016 anordnar Arts Council England People – Place – Power, en nationell konferens i Doncaster inom ramen för satsningen Creative People and Places. Satsningens 21 olika projekt kommer att dela med sig av sina erfarenheter utifrån sina olika perspektiv. Bland mycket annat kommer konferensen att fokusera på ämnen som lokalsamhällets delaktighet, samverkan i partnerskap och vikten av att lära oss av våra bästa misslyckanden.

Läs mer om konferensen

Inspiration hämtad från England

Kulturrådets bidrag Kreativa platser har inspirerats av Arts Council Englands strategiska program Creative People and Places. Helen Featherstone som är senior manager på Arts Council England och Patrick Fox, projektledare för ett av projekten var nyligen i Stockholm och delade med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om Creative People and Places

Boverket ger stöd till utemiljöer

Från och med den 1 juli går det att ansöka om stöd från Boverket för att förbättra utemiljöerna i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt avsätter regeringen 200 miljoner kronor under 2016. Syftet är att stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

Läs mer om Boverkets stöd till utemiljöer

Header logo