Foto: Komplexity Media

Beskrivning av beviljade projekt 2017

Beviljade ansökningar 2017 (beslut 30 november 2017):

Bollnäs brinner:ViR1
Var: Gärdet, Bollnäs
Med: Bollnäs riksteaterförening, Bollnäs teaterverkstad, Dansoteket, Gumpels förening
I Bollnäs kommer samtal, möten och idéutbyten mellan boende på Gärdet leda till produktionen av ”pervasive games”, där sju olika processer i slutändan vävs ihop i ett konstnärligt verklighetsspel.

East Side Stories
Var: Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal, Helsingborg
Med: Inva-sam, Helsingborgs stadsteater, Tillsammans Helsingborg
East Side Stories är ett kulturellt demokratiprojekt om Östra förorten i Helsingborg. Musikteaterföreställningen baseras på boendes egna livsberättelser. Genom medverkan från lokalsamhället i projektets alla faser är målet att initiera olika kreativa processer där tron på den egna skaparförmågan blir en drivkraft för framtiden.

En oförglömlig historia – Trajosko drom romano
Var: Bergsjön, Göteborg
Med: Trajosko drom, Göteborgs stadsteater, Fryshuset, Göteborgs konserthus
Att lära känna sin egen historia genom de äldres berättelser och utveckla sina egna kreativa förmågor är vad Trajosko drom ska göra. Projektet vill mobilisera goda krafter och utveckla befintliga mötesplatser i Bergsjön. Projektet ska även jobba brobyggande mellan romer och kulturinstitutioner.

Forza Nacksta 2.0
Var: Nacksta, Sundsvall
Med: Scen Sundsvall, Forza Nacksta, Teater Västernorrland, Mitthem AB
I Nacksta ska fler välja kultur, för att uttrycka sig själva och som publik. Detta ska göras genom att utforska och utnyttja mötesplatser i området, vilket kan innebära att använda spontanidrottsplatser för utställningar, ICA och COOP som pop-up konsthallar, bibliotek och fritidsgårdar för musik och scenkonst och förskolan och äldreboendes matsal för hantverk och slöjd.

Hiphopteaterkollektivet
Var: Hässelby och Vällingby, Stockholm
Med: Community bridge, Papilion, Grammofonen, Kulturhuset Stadsteatern Vällingby
Projektet vill bygga på stadsdelens kulturarv av hiphop, med artister som Ken Ring, Blues och Linda Pira. De ska etablera en plattform där professionella kulturutövare, lokala talanger och boende från olika generationer och kulturella bakgrunder kan mötas. Tillsammans ska de utforska personliga och gemensamma historier där hiphopens filosofi med fokus på fred, kärlek, gemenskap och att ha roligt, står i centrum.

Kakofoni – i konstens alla trådar
Var: Fisksätra, Stockholm
Med: Fisksätra museum, Darra musik & dans & kulturförening, Nätverket för Fisksätras framtid, Per Hellgren, Martina Jordan
Fastigheter, Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö, Fisksätra bibliotek, Föreningen Darra Musik och Dans, Cristina Schippa, Nayeem Mahbub, Filmregion Stockholm Mälardalen, Per Hellgren, Martina Jordan
I projektet ska innehållet i Fisksätrabornas vardag, upplevelser av makt och vanmakt, gestaltas. Professionella och amatörer ska tillsammans iscensätta konstnärligt, socialt och demokratiskt meningsfulla möten. Under året kommer projektet att undersöka hur de kan samarbeta med projektet Med början i Fisksätra.

Kreativa platser Gamlegården Kristianstad
Var: Gamlegården, Kristianstad
Med: Ibn Rushd Studieförbund Södra, Kristianstad kommun, AB Kristianstadsbyggen, Skånes horn av Afrika-förening
Med kultur som drivkraft och motor skapas demokratiska och kreativa mötesplatser. Genom närhet till kultur och tillvaratagande av de resurser som finns i området ska fler människor i Gamlegården engageras i kulturlivet.

KRP kultur
Var: Kronoparken, Karlstad
Med: Folkbildarna i Värmland, Riksteatern Värmland, Carlstad United
Projektet vill synliggöra och förstärka identitet och hemhörighet i Kronoparken, genom att medverka till att berättelser skapas, samlas in, bearbetas konstnärligt och gestaltas. Genom samverkan mellan professionella kulturaktörer och områdets kultur-, idrotts- och konstföreningar ska boendes kreativitet få utlopp i skapandet och genomförandet av kulturaktiviteter.

KULTUR I CENTRUM
Var: Skärholmen, Stockholm
Med: FOLK, Stadsbiblioteket i Skärholmen, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Folkets hus och parker
KULTUR I CENTRUM vill skapa en plattform för att stärka det lokala nätverket av kulturutövare som bor och verkar i området. Det sker genom nätverksträffar och publika evenemang som arrangeras av en lokal programgrupp. Programgruppen byts sedan ut med ett rullande schema för att fördela makt och pengar på ett demokratiskt sätt.

Kulturhuset Trean
Var: Busslinje 3, Malmö
Med: Rörelsen Gatans röst och ansikte, Tangofolk Malmö, ABF Malmö
Kulturhuset Trean vill samla verksamma krafter i området och göra det möjligt för fler att delta i kulturlivet. Detta sker genom mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer som utmanar unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse.

Kulturtåget
Var: Tjärna ängar, Borlänge
Med: Kulturhuset Västra Borlänge, Tjärnkraft, Borlänge Multikulturella Förening
Projektet vill stärka och lyfta de befintliga kulturyttringarna i området. Verksamheten ska fyllas med skapande verkstäder, där de boende utformar och konsumerar kultur utifrån egna erfarenheter och berättelser. Aktiviteterna ska resultera i ett kulturtåg och en utställning som visar och sprider områdets mångfacetterade kulturengagemang.

KÄRAHÄR
Var: Malmen, Stenstaliden och Marieberg, Kristinehamn
Med: Kvinnor tillsammans, Kristinehamns konstmuseum, Egill Saebjörnsson, NBV Värmland
KÄRAHÄR är ett socialt konst- och kulturprojekt i samverkan med ideella föreningar, konstnärer och boende. Utifrån sina erfarenheter, professioner och respektive kulturer ska deltagarna skapa en rörelse tillsammans med poeter, konstnärer och hantverkare. 

Livet bitch!
Var: Hovsjö, Ronna och Fornhöjden, Södertälje
Med: Livet bitch! kulturförening, Mezzopotelge kulturförening, Grafikens hus, Södertälje kommun
Genom Livet bitch! ska unga tjejer ta mer plats inom kulturlivet och i offentligheten genom att skapa en plattform och ett så kallat bitchråd som fungerar möjliggörande för unga tjejer som vill ta kulturella initiativ. Generationsöverskridande möten och nya kulturuttryck skapas i samverkan med orkestern Mezzopotelge.

Lyssna på oss
Var: Jörn, Skellefteå
Med: Skelleftebygdens berättarförening, JESS, Krenova, Skellefteå kommun
I Lyssna på oss ska professionella och ideella kulturarbetare jobba tillsammans för att skapa ett kulturcentrum i Jörn som bygger på berättartraditionen som finns bland människorna i bygden. Via kreativa workshops undersöks och utvecklas konstnärliga uttryck som sedan bland annat leder till festivalen Ursinnig festival.

Med början i Fisksätra
Var: Fisksätra, Stockholm
Med: Fisksätra Folkets hus, Futebol da Forca, Lokal och global utvecklingsgrupp
Projektet mobiliserar ideella, konstnärliga och kreativa aktörer för att skapa en starkare gemenskap och bygga broar mellan personer. Syftet är att förena och ena Fisksätra till att bli en kreativ plats för lokalt kulturutövande och kulturupplevande.

Många vägar hem
Var: Tensta, Stockholm
Med: Tensta konsthall, Kvinnocenter i Tensta/Hjulsta, Tensta bibliotek, The Silent University språkcafé
Projektet skapar ett konstnärligt program om migration där de boendes erfarenheter tillsammans med konstens metoder och tillvägagångssätt står i fokus för utbyte och lärande. Genom utställningar, filmvisningar, kurser och workshops är målet att skapa en dynamik som kopplar upp lokal erfarenhet mot bredare konstprojekt om migration och kolonialhistoria.

NoBo kulturförmedling
Var: Fittja, Stockholm
Med: Mångkulturellt centrum, Luger, En annan sida av Sverige, Redline Recordings
NoBo kulturförmedling vill skapa en permanent kulturförmedling och festivalorganisation som drivs av tanken att alla ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. Genom länkar, mentorskap och coachning ska boendes kompetens och kulturella kapital tas tillvara och deras idéer förverkligas.

Ortens verklighet
Var: Norsborg, Stockholm
Med: Megafonen, En Kärlek Botkyrka, Unga Klara
Med scenkonst som metod vill projektet berätta om, hata, älska och undersöka Orten – orten som en fysisk plats, som en social plats och som identitet. Projektet vill använda teater och sceniska uttryck för att skapa möten och utifrån dessa jobba kreativt med alla som deltar för att slutligen skapa föreställningar. Målet är att komma till en punkt där de boende känner att de äger platsen de bor på.

Rinkeby kulturarena
Var: Rinkeby, Stockholm
Med: Rinkeby Folkets hus, Förenade förorter, Rinkeby framtidskommitté
Det är inte utan anledning som Rinkeby länge har setts som ”förorternas huvudstad”, då Rinkebys estetik och kreativa slangord har influerat både svensk hiphop och språkutvecklingen i och utanför Stockholms förorter. Kulturarenan kommer därför att skapa ett utrymme där unga kreatörer kan stärkas och befintliga kreatörer kan utmanas för att tillgängliggöra kultur av och med folket.

SyskonSKAP
Var: Gottsunda, Uppsala
Med: ABF i Uppsala län, Konstfrämjandet, Konstföreningen Shoutout!, Mötesplats Treklangen
Shoutout! vill öka ungas kunskap om konst och konstvärlden. Genom studiebesök, workshops, utställningar och vernissage används konstens verktyg för att fånga upp och stärka ungas kreativa förmågor.

Släpp loss kulturen
Var: Kroksbäck och Holma, Malmö
Med: Flamman Ungdomarnas Hus, Malmö stadsteater, Malecon Music, MKB Fastigheter
”Släpp loss kulturen” ska etablera en plattform för skapande och synliggöra kultur som representerar de boende där deras egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns inom de boende, stärker deras självförtroende och deltagande och uppmuntrar dem att våga och vilja ta plats på kulturscenen.

Stick ut!
Var: Herrgården, Malmö
Med: Drömmarnas hus, Victoria Park, ABF Malmö, Tjejer i Förening
Projektet vill ge boende en möjlighet att sticka ut och visa en ny bild av sig själva. Området har många platser som ska göras om till kreativa ”vardagsrum”, såsom gröna parker, multiarenor, gympasalar och medborgarkontor, där oväntade möten kan äga rum. På så sätt ska de boende få en arena att utöva, uppleva och samtala om kultur.

The Culture House
Var: Salsta, Flen
Med: Flen Världsorkester, ABF Flen, Kulturskolan i Flen, Flens språkvänner och flyktingguide
Projektet vill bidra till ett levande bostadsområde där människor är delaktiga i samhällslivet genom olika kulturaktiviteter som musik, dans, bild och form. The Culture House vill engagera och skapa möten mellan alla åldrar, med olika nationell bakgrund och funktion.

Ålidhem äger
Var: Ålidhem, Umeå
Med: Studiefrämjandet Västerbotten, Sverok Västerbotten, Västerbottens hemslöjdsförening, Vän i Umeå
På Ålidhem finns alla förutsättningar för en nyskapande kreativ plattform som suddar ut gränser mellan olika kulturuttryck. Oväntad samverkan bidrar till korsbefruktning mellan föreningar och mellan individer och föreningar och bildar ett gemensamt sammanhang för långsiktigt engagemang och delaktighet.

KONTAKT

Annelie Larsson
Telefon: 08 519 264 71
annelie.larsson@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017 är:
29 augusti - 26 september 2017

Header logo