Pensel och målarduk. Foto: Komplexity Media

Om Äga rum

Kreativa platser är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet. Syftet är bland annat att stärka kulturlivet och få en större spridning av kulturell verksamhet.

Genom Äga rum satsar regeringen 130 miljoner kronor under 2016–2018. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande. Äga rum kommer att utvärderas av Myndigheten för kulturanalys.

Header logo