Bidrag

Kulturrådet kan genom bidrag och andra främjande åtgärder stödja läsningen. Bidrag till läsfrämjande projekt för barn eller vuxna och Sveriges läsambassadör är exempel på detta. Indirekt leder även Kulturrådets stöd för utgivning av kvalitetslitteratur för barn och vuxna till en större spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet har flera bidrag på litteraturområdet-Nedan hittar du de som fokuserar på själva läsningen.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Kulturrådet ger två gånger per år bidrag till läsfrämjande insatser. Då är det främst kommuner och organisationer som söker bidrag för att exempelvis arrangera bokcirklar eller högläsning. Målet är att utveckla nya metoder för att stimulera läsning, hos barn såväl som vuxna.
Läs mer om läs- och litteraturfrämjande bidrag

Andra läsfrämjande insatser

Kulturrådet stimulerar läsning på andra sätt. Kulturrådet står bakom Sveriges läsambassadör, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Barnbokskatalogen, poddradion Läs för livet, Barnens bibliotek och Bolla – Kulturrådets barn- och ungdomssajt.

Header logo