Idrott och läsning

Paus är en satsning för att få fler idrottande unga att läsa böcker på sin fritid. Över hela landet jobbar idrottsföreningar och bibliotek tillsammans för att väcka läslusten hos unga. Bakom satsningen står idrottsrörelsen och Kulturrådet. Författaren och skejtaren Johan Unenge är läscoach inom Paus. Vårt mål är att vända den negativa trenden, att ge unga en paus – en paus som ger dem ett rikare språk, en bättre läsförståelse och en större värld.

Paus är en läskampanj som inledningsvis riktar sig till idrottsledare.

Läscoach

Johan Unenge har utsetts som läscoach för Paus, för att mobilisera attityden till läsning till något coolt och positivt inom idrottvärlden. Kända idrottsmän- och kvinnor kommer också att stödja satsningen. Idrottsledaren är en bra förebild för barn och unga och därför en nyckelperson för att läsningen ska ta fart i klubbarna. Bibliotekarier och föräldrar är viktiga som stöd.

Söka bidrag

Många bibliotek och idrottsklubbar samarbetar redan nu i flera spännande läs och idrotts-projekt landet runt, se länk till vänster. Kulturrådet utlyser nu inom det ordinarie läs- och litteraturfrämjande stödet nya bidrag till samarbete för de som vill satsa på långsiktigt samarbete i en klubb, kommun eller region, se länk här nedan.

Fakta

Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Studier visar att en femtedel av landets 15-åriga pojkar har svårt att tillgodogöra sig kvalificerade texter. Forskning visar också att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet. I satsningen samarbetar Kulturrådet med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna för att engagera de regionala biblioteksverksamheterna och idrottsrörelsens regionala utbildningsorganisation. Uppdraget pågår 2013–2015 och totalt är 4,9 miljoner kronor avsatta till lässatsning för idrottande barn och unga.

KONTAKT

Maria Telenius
Handläggare och projektledare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 16
jenny.lofstrom@kulturradet.se 

LÄS MER

Header logo