Bild på affisch till läsprojektet Läsmuskler

Läsprojekt på gång

Kulturrådet stödjer flera läsfrämjande projekt inom idrott och läsning. Dessa projekt ska förhoppningsvis inspirera fler bibliotek, idrottsföreningar och regionala SISU Idrottsutbildarna att samarbeta och på olika sätt väcka ungas lust till litteratur och läsande. Paus – du och en bok är en övergripande satsning för att få fler idrottande unga att läsa böcker på sin fritid.

Paus – du och en bok

Paus är en läskampanj som inledningsvis riktar sig till idrottsledare. På webbsidan Paus - du och en bok ges tips och inspiration för att idrottsledaren i sin tur ska kunna motivera idrottande barn och unga att ta fram en bok som aktiv avkoppling och hjärngympa. Författaren Johan Unenge är läscoach för Paus.

Läs mer och bli inspirerad på webbsidan Paus – du och en bok


Läsprojekt på gång

KONTAKT

Maria Telenius
Projektledare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Header logo