Kontakt

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare (regional biblioteksverksamhet)
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Anna Ringberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare (Bokstart)
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo