#läsambassadörencheckarin 2019

Läsambassadören Johan Anderblad fortsätter med sina "incheckningar" under 2019. Följ honom på Instagram: @lasambassadoren, #läsambassadörencheckar in.

Här är några klara datum, fler tillkommer: 

 • 5 februari kl 12.00 Nordiska barnbokskonferensen, Stavanger
 • 20 februari kl 15.00 Stadsbiblioteket, Linköping
 • 28 februari kl 08.00 Inspirationsträff för alla biblioteksanställda i Stockholm. Stockholms stadsbibliotek, rotundan
 • 7 mars kl 19.00 Biblioteket, Hallstahammar kommun
 • 21 mars kl 13.00 Skolporten, Göteborg
 • 27 mars 18.30 Öppen föreläsning på Umeå stadsbibliotek. Arrangör Föreningen Scira
 • 4 april kl 17.00 Inspirationskväll, Rotebro
 • 9 april. Mässan SETT, Kista
 • 16 april kl 14.00 Föreläsning och inspiration för förskolestudenter. Stockholms universitet, Frescati
 • 23 april kl 15.00 Biblioteket, Gamleby
 • 24 april kl 15.00 Biblioteket, Västervik
 • 25 april kl 13.00 Biblioteket, Kalmar
 • 6 maj. Förskolans litteraturpris, på Förskolans dag
 • 21 maj kl 13.00 Inspirationsträff för högläsare och läsombud i Åmåls kommun. Åmåls kulturhus
 • 26–29 september: Bokmässan i Göteborg
Header logo