Sociala kanaler

Här hittar du information om hur vi arbetar i sociala kanaler. Kulturrådet finns i dag i fyra sociala kanaler. Syftet med att närvara i sociala kanaler är att möta privatpersoner och kulturutövare i de kanaler de befinner sig i till vardags. Vi driver också ett supportforum där du kan testa och tycka till om oss, ställa frågor till supporten, läsa och kommentera nya idéer samt bidra med egna.

Facebook

På Facebook publicerar vi information (pressmeddelanden, artiklar, länk till artiklar) som berör större grupper av privatpersoner, kulturutövare och även andra myndigheter. Där delar vi även våra event och digitalt material, som filmer, infografik och fotografier. 
Gilla vår sida på Facebook.
 

Twitter

På Twitter publicerar vi Kulturrådets pressmeddelanden, nyheter och inlägg riktade till både bredare och snävare grupper och media. Ibland refererar vi från konferenser och mässor.
Följ oss på Twitter. 
 

YouTube

I dagsläget används vår YouTube kanal som huvudplattform för rörligt material: konferenser, events, informationsklipp, etc.
Prenumerera på vår Youtube kanal.

 

Linkedin

På LinkedIn berättar vi om Kulturrådet som arbetsgivare och vad vi arbetar med. Kommunikationen riktar sig framför allt till personer som skulle vilja arbeta på Kulturrådet nu eller i framtiden, och till befintliga medarbetare. Besök vår sida på LinkedIn.

 

POLICYREGLER PÅ RESPEKTIVE KANAL

Header logo