Kennet Johansson. Foto: Stefan Tell

Hej och välkommen till Kulturrådets nyhetsbrev

En gång i månaden kommer vi att presentera viktiga händelser och skicka dem direkt till dig. Med jämna mellanrum tänker jag också kommentera företeelser som berör mig, positivt eller negativt.

Den här gången står den romska frågan i fokus. Romerna har berikat den svenska kulturen i minst 500 år. Trots det utgör romerna fortfarande den mest diskriminerade och utsatta av alla grupper i Sverige och i hela Europa. Och situationen fortsätter att förvärras. I Ungern trakasseras, misshandlas och mördas romer av våldsamma medborgargarden, och polisen ser bort. I Berlusconis Italien fördrevs romer från hem och hus.

 

Delegationen för romska frågor, som leddes av Maria Leissner, konstaterade att det även i Sverige råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten beräknas till cirka 80 procent, en majoritet av alla romer saknar fullständig grundskoleutbildning, medellivslängden är avsevärt kortare och romer är i princip helt frånvarande från det politiska livet.

 

Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt. Romer har tvångssteriliserats och fördrivits.

 

Listan över oförrätter mot romer och deras kultur kan göras hur lång som helst. Än idag kan fördomar mot romer uttryckas med ett språk som vore helt otänkbart när det gäller andra grupper i samhället.

 

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen säger att staten har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna. Målet är att stärka minoriteternas ställning och stödja deras språk.

 

I teorin har vi alltså kommit långt. Lagstiftarna har gjort sitt! Men i praktiken har vi en lång resa kvar. Behov av att aktivt synliggöra den romska kulturen som en del av det gemensamma svenska kulturarvet är stort.

 

Kulturrådet har fått i uppdrag från regeringen att genomföra ett möte för att lyfta och synliggöra den romska kulturen. Vi måste berätta om den romska förankringen i det svenska samhället, sedan mer är 500 år tillbaka, och vad den betytt och betyder för Sverige idag. Vi måste kräva att den svenska kulturvärlden avsätter medel för att påskynda utvecklingen.

Header logo