Almedalen

Almedalen 2015

Se filmer från eftermiddagen 2 juli i Almedalen nedan. Sveriges största kulturmyndigheter lyfte tillsammans frågor om yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor?

Kulturarv och främlingsfientlighet: Nationellt kulturarv eller kulturarv i Sverige – är det någon skillnad?

Frågor om nationell identitet och främlingsfientlighet har präglat det politiska samtalet under de senaste åren. Hur kan kulturarvsmyndigheterna bidra till ett öppet demokratiskt samhälle i en tid där främlingsfientlighet växer sig starkare? Hur hanterar man de som vill använda kulturarvet för att exkludera andra? Vem har tolkningsföreträde?

Medverkande: Clara Åhlvik, frilansande producent, Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Eva Hansen, biträdande museichef och strategisk chef Malmö Museer, Qaisar Mahmood, chef kulturmiljöavdelningen Riksantikvarieämbetet och Behrang Miri, musiker, programledare och samhällsdebattör.

Samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Hot, kränkningar, självcensur och anpassning – vilka effekter ser vi inom våra kulturinstitutioner?

Hur påverkas institutioner när de utsätts för hot p.g.a. deras programverksamhet? Hur ska en institutionschef med ansvar för personal, publik, konstnärer och det konstnärliga innehållet tänka och agera?

Medverkande: Anna Furumark, arbetar med projekt som innefattar kulturarv, politik och ideologi på Regionmuseet Kristianstad, Pia Forsgren, teaterchef och konstnärlig ledare för Judiska Teatern och Ozan Sunar, VD & konstnärlig ledare, Moriska paviljongen.

Vem försvarar tryckfriheten?

Peter Forsskål och hans skrift ”Tankar om den borgerliga friheten” utkom 1759. Sådana tankar i tiden lade grunden för den svenska tryckfriheten som firar 250 år 2016. Var står tryck- och yttrandefriheten idag? Hur är det med offentlighetsprincipen? Vilka försvarar och vill utveckla tillgången till information? Och vilka är det som står för en ökad kontroll?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare i FN, Lars Ilshammar, medieforskare, historiker och avdelningschef på Kungl. Biblioteket, Lars Ströman politisk redaktör Nerikes Allehanda och Petter Ljunggren, reporter Uppdrag granskning, SVT.

Moderatorer: Kerstin Brunnberg och Nisha Besara.

För information kontakta: eva.ottosson@kulturradet.se

Eftermiddagen arrangerades av Samverkansrådet: Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungl. biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvareämbetet, Riksarkivet och Riksteatern tillsammans med Myndigheten för kulturanalys.

Header logo