Kaffe med kulturen!

Onsdag 4 juli, kl 9.00-10.00 
Länsstyrelsens trädgård i Visby

Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled dagen med diskussioner med parter från de nio olika kulturmyndigheter som ingår i Samverkansrådet. På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan, delaktighet... Kom och sätt din agenda! 

Vad är Samverkansrådet?
Samverkansrådet består av parter från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Hallands län, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. Rådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

Header logo