Kulturklyftan och samhällsbygget

Tisdag 3 juli, kl 14.15-15.00
Länsteatern i Visby

Kultur är viktigt, inte bara som personlig upplevelse utan också ur ett större samhällsperspektiv. Kultur och konst frigör människor, men de som inte nås av kultur – förblir de ofria?

För två år sedan var Kulturrådet  och Samverkansrådet på plats i Almedalen och pratade om Kulturklyftan - det faktum att Sverige har en av världens mest konst- och kulturaktiva befolkning men ändå är det välutbildade storstadsbor som i störst utsträckning tar del av den offentligt finansierade kulturen. Hur långt har vi kommit på två år? Hur jobbar Kulturrådet framåt med breddat deltagande och hur syns det arbetet i satsningarna Kreativa platser, Kulturskolecentrum och Stärkta bibliotek? Panelsamtal om delaktighet och kulturens möjligheter.

Deltagare
Bongi MacDermott, enhetschef Kommunikation och omvärld
Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
Viktoria Nguema, handläggare Kreativa platser.
Moderator: Simon Strömberg Kulturrådet

Seminariet teckentolkas.

Följ vår liverapportering från Almedalen

Vi twittrar från @kulturrdet och samlar det som sägs på seminariet under #Kulturklyftan

Header logo