Ung scen 2015. Foto: Anna von Brömssen.

Bok & bibliotek 2015 - Ung scen

Kulturrådet bjuder in till Ung scen på Bok & Bibliotek i Göteborg den 24-27 september. Vi bygger vidare på förra årets tema Barns rätt till kultur, i år med underrubriken Yttrandejämlikhet. De längre seminarierna spelas in och går att lyssna på i efterhand.

Ung scen A03:22

Möt Sveriges nästa läsambassadör som välkomnas av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. PRAESA, årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delar med sig av erfarenheter från sitt läsfrämjande arbete i Sydafrika. Barnbokskatalogen lanseras.

Scenprogrammet bjuder även på ämnen som nyanlända elevers lärande, sexlust och läslust, möten mellan idrott och läsning och Kulturskolans roll för att stärka läslust. Möt författare, illustratörer, bibliotekarier, lärare, elever och många andra läsfrämjare.

I år lägger Kulturrådet upp programmet tillsammans med medarrangörer.

Långa seminarier

Kulturrådet bjuder även in till en serie 45-minuters seminarier. De teckentolkas och kan även höras i efterhand.

Författar- och översättarloung

Kulturrådet är medarrangör till den nya författar- och översättarloungen, i anslutning till Litteraturscenen, A 02:63.

Fellowship

Tillsammans med Bok & Bibliotek ordnar Kulturrådet ett program för utländska översättare och förläggare.
Läs mer om årets Fellowship

Header logo