Kulturrådet i panelen

Du möter Kulturrådet även på andra arrangörers scener.

Torsdag den 24 september

12.00 – 12.30 På väg mot en starkare biblioteksnation?

Vilka regeringsbeslut hoppas, tror och vill biblioteksansvariga se under den kommande perioden? Panelen spanar och formulerar frågor till kulturministern som senare under dagen sätter sig i monterns heta stolen. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell medverkar i panelen.

Plats: Svensk biblioteksförenings scen

Fredag den 25 september

11.00 – 12.00 Kultur i hela landet?

Vad händer efter samverkansmodellen?  Kulturrådets ordförande Ulrika Stuart Hamilton i samtal med politiker och kulturarbetare.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans monter

Header logo