Folk och kultur 2019

Här kan du läsa mer om vår medverkan på den kulturpolitiska konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna den 6-9 februari 2019. Utöver seminarierna kan du också träffa oss på Utställartorget, där vi delar monter 41 med Konstnärsnämnden.

ONSDAG 6 FEB

Klockan 13-14: Läsning som brobyggare

Läsning främjas på flera sätt inom kulturpolitiken och kan ibland vara en lösning på olika samhällsproblem. Samtidigt ser vi tendenser att läsningen minskar och att läsförmågan hos barn och unga har försämrats. Att uppnå de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande kräver bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Hur lyckas vi med det?

Medverkande:
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, fd stadsbibliotekarie och fd Läsdelegationen
Marlén Eskander, verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Anne-Marie Körling, lärare och föreläsare
Moderator: Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Klockan 13-14: Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar

Möt Kulturrådet för att prata om hur musik präglad av kvalitet kan nå hela landet. Hur kan vi samverka för att detta ska ske? Kulturrådet presenterar bidragsgivningen till det fria musiklivet med fokus på stöd till grupper och förändringar i bidrag till arrangörer. I ett samtal möts ett musiker-, fri arrangörs- och institutionsperspektiv.

Medverkande:
Magnus Gustafsson, Vice VD och verksamhetschef Folk- och världsmusik Musik i Syd
Malin Kairis, försäljningschef och senior agent MTA bokningsbolag
Kajsa Bacos, verksamhetsledare Kulturverket i Halmstad
Andreas Unge, musiker och producent
Moderator: Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Klockan 14.15-14.45 Kreativa Europa – EU-stöd för internationellt samarbete

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014−2020 och omfattar cirka 1,5 miljarder euro.
Vi informerar om de stöd som finns att söka för kulturaktörer och ger exempel på projekt som svenska organisationer medverkar i. Ni får också veta mer om Europeiska kommissionens nya programförslag för Kreativa Europa 2021-2027.  Välkommen att ställa dina frågor om Kreativa Europa!

Programpunkten samordnas via Folk och kultur med Arvsfonden, Postkodlotteriet och Konstnärsnämnden.

Medverkande:
Eva Rehbinder och Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Sverige/Kulturrådet

Läs mer på Folk och kulturs webb!


Klockan 16-17: Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet 

Arrangör: Konstnärsnämnden och Kulturrådet.
Det ska vara möjligt att verka som konstnär och ta del av kvalitativ konst och kultur i hela landet. Men hur ser det ut för konst och kultur i gles landsbygd, förorter till storstäder och i bygderna i norra och södra Sverige? Välkommen till ett samtal om infrastrukturens betydelse, digitaliseringens möjligheter och samhällsklyftor som kan uppstå om inte konst och kultur finns i hela landet.

Medverkande:
Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Maria Jacobsson, kulturexpert Sveriges kommuner och landsting
Martin Rickardsson, utredare Kulturrådet
Fredrik Uhrzander, utredare Kulturrådet
Vicky Sverkersson, f.d. ordförande Dansnät Sverige och verksamhetschef Rum för Dans
Dritëro Kasapi, teaterchef Riksteatern
Moderator: Erik Jersenius, kulturredaktör Vestmanlands Läns Tidning

Läs mer på Folk och kulturs webb.


TORSDAG 7 FEB

Klockan 16-17: Kulturskolan i kulturens ekosystem med Kulturrådet

Kulturskolan har en unik ställning i att nå barn och unga i hela landet och introducera dem till olika konstformer. På så sätt bidrar kulturskolan både till att skapa kreativa medborgare med ett livslångt fritidsintresse och till återväxt av professionella konstnärer. Kulturrådets Kulturskolecentrum bjuder in till samtal om kulturskolans nuvarande och framtida roll i relation till andra aktörer i kulturens ekosystem – hur passar kulturskolan in bland kulturinstitutioner, fria grupper, universitet- och högskolor, folkbildningen och andra?

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet, hälsar välkommen och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, håller ett inledningsanförande. 

Medverkande:
Mats Lundborg, rektor Biskops-Arnö
Lisa Spets, teaterchef Zebradans
Liselotte Axelsson, chef Kulturskolan Stockholm
Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist

Läs mer på Folk och kulturs webb.


FREDAG 8 FEB

Klockan 10-11: Från global till glocal inom bildkonstområdet?

Arrangör: Konstnärsnämnden och Kulturrådet.
Har globaliseringen lett till ett ökat intresse för det lokala?
Under de senaste 20 åren har bildkonsten internationaliserats. Samtidigt ser vi ett ökat intresse hos konstnärer att vara verksamma utanför storstäderna, genom till exempel nationella och internationella residens. Vilka möjligheter medför internationella samarbeten i ett lokalt sammanhang? Vad innebär det att samarbeta internationellt och hur kan det utveckla verksamheten?

Medverkande:
Johan Pousette, verksamhetsledare Iaspis
Helena Selder, konstnärlig ledare Baltic Art Center
Sinziana Ravini, kritiker
Moderator: Sara Arrhenius, rektor Kungliga Konsthögskolan

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Kulturrådets medarbetare i andras programpunkter

Onsdag 6/2 klockan 13.00-14.00

Simon Strömberg ingår i Kultur i Västs samtal om deltagande och kulturpolitik.

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Torsdag klockan 11.30-13.00

Veronica Lamppa Lönnbro är med i panelen SAMSPEL - ett nytt turnésverige, arrangerat av MAIS, Musikarrangörer i Samverkan.

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Torsdag 7/2 klockan 13.00-14.00

Simon Strömberg är med i Botkyrka kommuns seminarium om kulturdriven utveckling.

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Fredag 8/2 klockan 10.00-11.00

Kulturrådet och Statens konstråd presenterar satsningen Äga rum.

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Fredag 8/2 klockan 10.00-16.00

Norska Kulturrådet arrangerar en heldag utifrån projektet Inkluderande kulturliv i Norden där Kulturrådet ingår i styrgruppen. Bland annat kommer projekt från de olika länderna att hålla presentationer. Sverige representeras av dansaren m m Ninos Josef som håller ett inledande anförande och av FlenVärldsOrkester och deras Kreativa platser-projekt The Culture House som håller en presentation om satsningen. Programtexten kommer att uppdateras.

Läs mer på Folk och kulturs webb.


Fredag klockan 13.00-15.00

Luciana Marques medverkar i panelen Musikfestivalernas framtid, arrangerat av Musik i Syd.

Läs mer på Folk och kulturs webb. 

Header logo