Internationella mångfaldsdagen

Fredagen den 20 maj arangerade Svenska Unescorådet, Kulturrådet, Riksteatern och Historiska museet en dag i den konstärliga frihetens tecken. En del av programmet spelades in och här kan du se videoklippen och läsa referat.

Spellista

I spellistan nedan hittar du alla programpunkter samlade. Klicka på symbolen längst upp till vänster för att välja mellan inslagen, eller klicka på play-knappen för att spela upp dem i följd. Klicka på Youtube-loggan längst ner till höger för att läsa referat till klippet.

 

Programmet tar upp den konstnärliga frihetens betydelse för mångfalden av kulturyttringar, lyfter fram utmaningar samt talar om konsten som opposition både här och utanför våra gränser. Samtalen belyser även institutionernas förändringsprocesser. Dessutom bjuder programmet på konstnärliga framföranden.

Precis som vid tidigare firanden av internationella mångfaldsdagen ligger Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (mångfaldskonventionen) till grund för programmet. I år tar diskussionerna avstamp i Unescorapporten ”Reshaping Cultural Policies” som lanserades i december 2015 och undersöker hur parterna till konventionen implementerar den.

Program: Se konferensens program
Medverkande: Läs mer om de medverkande

Logotyper: Svenska Unescorådet, Riksteatern, Historiska museet och Kulturrådet.

Header logo