Logotype: Unesco.

Mångfaldskonventionen 10 år

Den 21 maj jubilerar vi Mångfaldskonventionen med en heldag som inspirerar till förändring.

Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet arrangerar en heldagskonferens på Rosenbad med anledning av att Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar firar 10 år 2015. FN har utlyst 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

Vi vill ta detta tillfälle i akt för att sätta ljuset på mångfaldskonventionen och mångfalden, eller bristen på densamma, i våra nationella, regionala och lokala kulturinstitutioners mötesplatser, på våra konstnärliga högskolor och våra kulturmyndigheter.

Läs om konferensens program


Logotyper: Kulturrådet, Rikseatern, Unesco.

KONTAKT

Elin Norquist
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

WEBBSÄNDNING

Se konferensen i efterhand på Regeringskansliets webbplats.

Header logo