Arbetsgruppen för facklitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för facklitteratur i vid bemärkelse samt genomillustrerad facklitteratur, i såväl svenskt original som i svensk översättning. Med genomillustrerad facklitteratur avses facklitterära titlar där bilden förstärker/förklarar texten. Facklitteratur inom områdena konst och skönlitteratur bedöms inom arbetsgruppen för bildverk samt serier respektive arbetsgruppen för skönlitteratur.

Lina Sturfelt, historiker, Lund

Patrik Lindenfors, ( vice ordförande) docent i zoologisk ekologi, forskare och författare, Stockholm

Stina Otterberg, kritiker, skribent, litteraturvetare, Göteborg

Ulrika Nandra, journalist och författare, Göteborg

Frans Svensson, fil. dr i praktisk filosofi, Göteborg

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund


Henrik Brändén, molekylärbiolog och författare, Uppsala

 

Bidragsinformation

Header logo