Arbetsgruppen för skönlitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för romaner, noveller, lyrik, dramatik, essäer, litteraturvetenskap samt memoarer, biografier, debatt- och rapportböcker med skönlitterär prägel.

Alan Asaid, översättare och skribent, Märsta

Margareta Flygt, översättare och kulturjournalist, Malmö

Jon Helgason, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet, Lund

Björn Kohlström, Gymnasielärare, författare och kritiker, Jönköping

Mats Kolmisoppi, författare och journalist, Malmö

Maria Küchen, författare och journalist, Lund

Anna Mattson, författare och översättare, Göteborg

Hanne Kristin Wolden, bibliotekarie och frilansskribent, Stockholm

Anna Hallberg,
författare och litteraturkritiker, Stockholm

Bidragsinformation

Header logo