Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

 

Ossi Niskala, dansare, koreograf, Stockholm (ordförande)                       

Rebecca Chentinell, dansare och koreograf, Stockholm

Rasmus Ölme, dansare och koreograf, Köpenhamn

Elisabeth Millqvist, verksamhetschef och konstnärlig ledare, Wanås

Rickard Borgström, Curator, Nuuk, Grönland     

Martin Forsberg, koreograf, Sundsvall/Köpenhamn

Niki Tsappos, dansare och koreograf, Stockholm

Ingeborg Zackariassen, dansare och koreograf, Göteborg

Bidragsinformation

Header logo