Referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer

Staffan Langemark, tidigare producent och orkesterchef, Halmstad (ordförande)

Christoffer Andersson, musiker och producent, Malmö

Jonas Burman, musiker och musiklärare, Eskilstuna

Malin Enberg, producent och projektledare, Göteborg

Monica Dikanski, producent, Stockholm

Elin Hellrönn, programchef, Umeå

Osiel Ibáñez, utvecklingssterateg, Stockholm

Irma Kario, tidigare producent, Stockholm

Joachim Nordwall, programansvarig, Göteborg

Lena Wolmner, verksamhetschef, Stockholm

Header logo