Referensgruppen för kulturtidskrifter

Carl Henrik Fredriksson, Ordförande,frilansskribent, översättare, Wien, Österrike

Fredrik Nejman, journalist och författare, Stockholm

Evelina Stenbeck, forskare, Lund

Anders Lundgren, bibliotekarie, frilansskribent, Älta

Bidragsinformation

Header logo