Referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Marianne Hultman (ordförande), konstnärlig ledare Oslo Kunstförening

Maria Ragnestam, projektledare, Kiruna

Emelie Röndahl, textilkonstnär/doktorand HDK, Hyssna

Ricky Sandberg, konsthallschef Havremagasinet, Luleå

Robert Stasinski, Kritiker/journalist, Stockholm

 
Header logo