Kulturrådets styrelse

Regeringen utser ledamöterna i styrelsen för Statens kulturråd. Styrelsen fattar beslut om bland annat budget och verksamhetsinriktning, samt övriga frågor av principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.
Regeringen har förordnat följande ledamöter i styrelsen för Statens kulturråd under perioden 1 januari 201731 december 2019.
 
  • Generalsekreteraren Ulrika Stuart Hamilton (ordförande sedan den 1 januari 2015). E-post: ulrika.stuart@kulturradet.se
  • Senior Advisor Kjell Englund
  • Artisten Malena Ernman
  • Författaren och professorn Aris Fioretos
  • Generaldirektör Staffan Forssell
  • Högskolelektorn och forskaren Ann-Sofie Köping Olsson
  • Överdirektören och nationalekonomen Bo Netz
  • Professorn Anna Sparrman
  • Professorn och konstnären Måns Wrange
Header logo