Lediga jobb

ansökningstiden har gått ut för följande tjänster

Utredare för sommarvikariat på enheten för kultur i skolan och analys.Vi börjar kalla till intervjuer under v. 20

FÖLJANDE TJÄNSTER ÄR TILLSATTA

Musikhandläggare

Handläggare Kulturskolecentrum

Utredare med huvudsaklig inriktning mot statistik

Handläggare för regional kulturverksamhet med inriktning mot musei- och kulturarvssektorn

Kanslichef ALMA

Registrator med arkivfunktion


INFORMATION OM PRAKTIK

Läs mer om praktik på Kulturrådet här.

SPONTANA ANSÖKNINGAR

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på webbplatsen. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara spontana ansökningar.

Header logo