Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

HITTA DIREKT

Vi deltar i APAP i New York

Vi möjliggör för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen APAP, the Association of Performing Arts Professionals, i New York 4-8 januari 2019.

Läs mer om APAP 2019 här

Scenkonst på mässor

Kulturrådet samordnar en svensk närvaro på internationella mässor för scenkonst.

Genom samtal, seminarier och presentationer i samverkan med mässorna, utövare och nyckelpersoner på plats kommer Kulturrådet att stärka den svenska och nordiska närvaron på utvalda mässor runt om i världen. På vissa av mässorna genomförs samordningen genom en gemensam nordisk monter.

Kulturrådet tar även årligen fram katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience, som sprids i olika internationella sammanhang och nätverk.

Medverkan i Kulturrådets samordning är bara möjlig för aktörer som har stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, samt agenter eller producenter som företräder dessa.

Illustration: Maria de Maré.

Cinars Logo

Kulturrådet samordnar svensk närvaro under Cinars Biennal 2018

Kulturrådet samordnar svensk och nordisk närvaro under Cinars i Montreal den 12–17 november. Kulturrådet är koordinator och den svenska parten för Nordic Square, en stor nordisk monter på biennalen CINARS 2018, den internationella mässan för scenkonst i Kanada som samlar över 1 000 professionella aktörer från ett 40-tal länder. Genom det nordiska samarbetet kommer bland annat en introduktion ordnas och en nordisk mottagning att genomföras i samarbete med de nordiska ambassaderna.

Läs mer om samordningen

Header logo