Foto: Kultur Hjärta Skola.

Elevkulturombud ger reellt inflytande

– Jag möter elevkulturombud som säger att de inte visste att de faktiskt skulle få vara med och bestämma på riktigt, berättar Mattias Dristig om projektet Kultur Hjärta Skola i Dalarnas län.

En utvärdering av Skapande skola gjord av Myndigheten för kulturanalys visar att elevinflytandet måste bli bättre. Inom barn- och ungdomsforskning påpekas att det krävs strukturer för att barn och unga ska få inflytande över samhällsangelägenheter. Kanske finns svaret i Dalarnas län.

Där finns en samverkansmodell kring elevkulturombud (EKO) genom projektet Kultur Hjärta Skola, som är ett samarbete mellan Landstinget Dalarna, Riksteatern Dalarna och Riksteatern. Projektet syftar till att stärka barns och ungas inflytande över kulturutbudet och skapa varaktiga strukturer kring elevernas engagemang i länet. Kommunerna rekryterar elevkulturombuden som får medverka i regionala utbildningar, nätverksträffar och kulturutbudsdagar. Elevkulturombuden i länet har fått vara med och tycka och tänka kring Skapande skola.

– Det är första gången som ett regionalt samarbete mellan elevkulturombud genomförs, säger Mattias Dristig. Åtta av Dalarnas 15 kommuner deltar i projektet.

Nätverket för kultur i Älvdalens kommun kallas Kulturgruppen. I gruppen ingår 21 elevkulturombud från åk 2-9, åtta vuxna kulturombud, barnkultursamordnaren och musikskolans chef. Elevkulturombuden rekryteras på skolorna genom lottning mellan de elever som anmäler sitt intresse.

Ett exempel på elevkulturombudens inflytande i Skapande skola finns i Älvdalens kommun. Några av dem hade hört talas om ett tidigare Skapande skola-projekt med Film i Dalarna som de tyckte verkade intressant. De tog kontakt med kommunens samordnare för Skapande skola, Gun-Britt Hurtig. Detta resulterade i att kommunen ska arbeta med filmskapande i ett kommande Skapande skola-projekt.

Kontakt

Dalarnas län:
Mattias Dristig, projektledare Kultur Hjärta Skola
Telefon: 072 520 43 06
E-post: Mattias.Dristig@ltdalarna.se
Läs mr om Kultur Hjärta och Skola

Älvdalens kommun:
Gun-Britt Hurtig, kulturpedagog Älvdalens kommun
Telefon: 0251-31277
E-post: gun-britt.hurtig@alvdalen.se

Header logo