Framgångsrikt elevinflytande i Skapande skola-projekt

”Ni kommer att få lyssna på våra tankar och drömmar, följa oss till våra favoritplatser och dela våra äventyr, vår sorg och vår glädje". Så inleds en radiosändning i Skapande skola-projektet ”Vi gör radio!”. Eleverna i åk 5-9 i Kristianstads kommun sände radio live tillsammans med professionella radiomakare.

Eleverna valde själva ämne för programmen, planerade och skrev dem. Det har bland annat kretsat kring dataspel, semesterresor och föräldrar.

Radiosändningarna är ett resultat av Kristianstad kommuns ambition är att öka elevinflytandet i Skapande skola-projekt genom att låta elever skapa utifrån självalda teman och frågor som angår dem.

Inför kommande läsår kommer kommunen att dela ut 25 000 kr i bidrag till ett kulturprojekt där elever från högstadiet själva planerar och söker bidraget. Detta är ett test för att pröva alternativ till att fördela Skapande skola-bidraget för att öka just elevinflytandet. Beslutet om vilken skola som tilldelas bidraget tas av kultursamordnaren och en arbetsgrupp.

– Målet är att eleverna ansöker och genomför. Ett tips till skolorna är att en befintlig grupp kan stå för ansökan, till exempel skolans kultur- eller elevråd. Innan den 1 oktober ska skolan kontakta mig som då kommer ut och informerar om Skapande skola och hur man gör för att söka, berättar Helena Magnusson, kultursamordnare Kristianstads kommun.

Lunds Kommun pionjärer

Inspirationen till modellen kommer från Lunds kommun där ett liknade projekt har genomförts. Linda Hassel på Lunds kommuns Barn- och skolförvaltning beskriver resultatet av projektet.

– Vi kunde konstatera att eleverna klarar av att genomföra stora projekt med många elever involverade och med stora krav på god planering, de är systematiska och väger in faktorer som att arbetet ska gagna övrigt skolarbete. Svarsfrekvensen av utvärderingen var nästan 100-procentig, troligen tack vare att det var elever själva som hade beslutat om projektet och därmed fanns en acceptans från de andra eleverna att svara på enkäten.

Kontakt

Helena Magnusson, kultursamordnare, Kristianstads kommun 
Telefon: 044 – 13 64 76
E-post: helena.magnusson2@kristianstad.se

Linda Hassel, Barn- och skolförvaltningen, Lunds kommun
Telefon: Växel 046-35 50 00
E-post: linda.hassel@lund.se

Header logo