Skapande skola nådde 694 000 elever

När redovisningarna av Skapande skola-bidraget för 2014/2015 har kommit in och sammanställts, kan man konstatera att trenden fortsätter: Allt fler elever nås av kulturinsatser i skolan genom Skapande skola.

 Antalet deltagande elever var i fjol knappt 694 000, vilket är en ökning med drygt 50 000 elever sedan året innan. 694 000 elever innebär 65 procent av det totala antalet barn och elever i förskoleklass till årskurs 9 under förra läsåret. Antalet skolor som deltagit är ca 100 fler än i fjol, drygt 3 200.

Skapande skola-bidraget har bekostat ca 157 000 timmar med professionella kulturaktörer inom skolans ram. Insatser med elever inom olika konstområden är betydligt vanligare än insatser för, och skiljer sig inte märkbart från tidigare år.  Skolhuvudmännen namnger närmare 5 500 kulturaktörer, men många av dem återkommer, då skolorna arbetar med samma aktörer eller institutioner.

Skolhuvudmännen har i regel goda erfarenheter av den verksamhet som kunnat bedrivas med Skapande skola-bidraget. Det handlar t ex om stärkta förutsättningar för lärande i form av ökad lust, inspiration och motivation. Det vittnas också ofta om hur lärare som deltagit i Skapande skola-insatser fått underlag och inspiration – både vad gäller innehåll och metoder – att arbeta vidare i klassrummet.

Header logo