401 ansökningar inkomna om Skapande skola

Nu har ansökningstiden för Skapande skola-bidrag 2016/2017 gått ut. Vi tar inte emot fler ansökningar. Beslut om bidragen fattas i april 2016.

Totalt kom 401 ansökningar om 274 miljoner kronor in till Kulturrådet. Ansökningarna omfattar 876 000 elever vilket är 51 000 fler elever än förra året. 126 friskolor har i år skickat in ansökningar. 91 % av alla kommuner har i år sökt bidrag.

Header logo