Så redovisar ni

Bidragsmottagaren redovisar 1,5 år efter beslutet, senast den sista torsdagen i september. Skapande skola utvärderas löpande och rapporteras till regeringen, lämna därför korrekta uppgifter.

Dokumentera inför redovisningen

För att underlätta redovisningsprocessen är det bra om Skapande skola-verksamheten dokumenteras kontinuerligt. Det är bra om CV eller liknande för professionella kulturaktörer finns till hands (se krav på professionalitet). Ni behöver även stämma av att en och samma kulturaktör har samarbetat högst tre år med en och samma skola (se treårsprincipen).

Följ upp ekonomin på våren

Redan på vårkanten är det bra att följa upp ansökan och projektplanen för att se hur mycket medel som använts, vad som inte hunnits med och liknande.  Om det finns medel kvar och allt inte har hunnits med, går det bra att genomföra dem tidigt efterföljande läsår (i augusti eller september). Redovisa dem som vanligt i redovisningen.

Är allt genomfört men det fortfarande finns medel kvar, kontakta oss så snart som möjligt och e-posta en plan till oss för tidig höst (första delen av det kommande läsåret). Om planen godkänns, kan aktiviteterna och de kända kostnaderna tas upp i redovisningen.

Våra kontaktuppgifter finns här.

Redovisa i onlinetjänsten

Precis som för ansökan finns redovisningen i onlinetjänsten och du loggar in som vanligt. Blankettexemplet och Wordfilen på webbplatsen finns till för att underlätta förberedelserna och insamlingen av information från skolorna. Observera att wordfilen är endast ett arbetsmaterial och räknas inte som en giltig redovisningsmall.

Om du nyligen har tagit över ansvaret för Skapande skola ska du för säkerhets skull stämma av med din företrädare, i fall hen skapat ett konto för dig eller om hen lämnat sina egna kontouppgifter till dig. Som ny kan du skapa ett konto genom att klicka på Registrera ny användare, länken finns precis under inloggningsrutan. Fyll i alla obligatoriska fält. När kontot sedan är skapat kan du i fliken "Ärenden" koppla till kontot för det ärende som ska redovisas. Vänligen kontakta support@kulturadet.se för tekniska frågor.

Väl inne på kontot, klickar du på fliken "Mina ärenden". I listan över "Mina registrerade öppna ärenden" har ärendet som ska redovisas fått ett svart utropstecken (se skärmdumpen nedan). Klicka på ärendet för att komma till nästa sida med information om att en ny blankett har lagts till ärendet. Klicka på "Ny blankett" och börja fylla i redovisningen.

Bilagor behövs inte

De relevanta frågorna finns i redovisningsmallen. Om gränsen för högst antal tecken nås, kan du hänvisa till en annan sida i mallen där det finns plats. I redovisningen kan du även länka till information om era Skapande skola-insatser. Om ni har använt ett stort antal kulturaktörer (fler än 50) och de inte får plats i redovisningen så ska följande excelfil som även finns här till höger.

 

REDOVISNING

läsåret 2018-19

Redovisningen görs online

Skapande skola-bidraget för läsåret 2018/19 ska redovisas senast den 26 september 2019.

Blankettexempel för läsåret 2018-19

Så fyller du i redovisningen 2019

Arbetsmaterial för redovisning

Bilaga för redovisning av kulturaktörer

Header logo