Skulptur på temat ondska. Foto: Gunilla Nybom.

Huvudmännen och kulturaktörerna

Kulturrådet ansvarar endast för bidragsfördelningen. Kulturaktörer och skolhuvudmän ansvarar för att hitta till varandra och följa gällande riktlinjer och styrdokument. Det är viktigt att skilja mellan processen att hitta en kulturaktör eller en skolhuvudman och processen att sluta avtal.

Några kulturaktörer har tagit fram ”Skapande skola-paket” och då gäller det att de här paketen uppfyller kraven på professionalitet och är inom ramen för det Kulturrådet kan finansiera.

För att kunna hitta till skolhuvudmännen eller kulturaktörerna kan följande offentligt finansierade instanser/organisationer vara bra att kontakta:

Regionala Kulturkonsulenter

De regionala kulturkonsulenterna har till uppgift att stärka kulturen regionalt. Samtidigt ingår de även i ett nationellt nätverk, och har en bred kunskap om sitt område.  Du kan komma i kontakt med konsulenterna härifrån på två sätt. Antingen letar du upp ditt län och väljer aktuellt konstområde i länet. I de fall det inte finns länkar till konsulenterna så finns en länk till länets webbplats där aktuella adresser ligger.  Eller så väljer du den centrala myndighet/organisation som samordnar eller är ansvarig för konsulenterna inom respektive konstområde. Regionerna har egna sidor för exempelvis musik, museer, teatrar med mera.

Kulturpedagoger

Kulturpedagoger finns inom en mängd områden, film och media, drama, dans, museer, konst, hemslöjd, arkiv och litteratur. Några arbetar som frilans, andra är anställda eller knutna till en viss verksamhet. De prioriterar barn och unga i sitt arbete och samarbetar ofta med skolan. Regionala konsulenter kan också förmedla kontakt till pedagoger.

Centrumbildningar

Runt om i landet finns förmedlare av kultur. Centrumbildningarna verkar inom respektive konstområde. De har god kunskap om arbetsmarknaden och kan förmedla kontakter med det fria kulturlivet.

Arvode och avtal

Arvode till fria kulturaktörer ska regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Här finner du arvodesrekommendationer från:

Författarförbundet

KRO

KLYS

Seriefrämjandet

 

 

Header logo