Cirkus spränger gränser i Sundsvall.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Barnperspektivet ska genomsyra kulturpolitiken och funktionshinderspolitiken. Det har regeringen slagit fast. I skolan möter barn med funktionsnedsättning andra hinder än barn utan funktionsnedsättning. Här får du som arbetar med Skapande skola vägledning. Hur har andra gjort? Vad säger lagar, förordningar och riktlinjer? Var finns mer hjälp att få?

Lärande exempel

Enkla sånger och upprepning i Helsingborg

Arbetsmaterial och publikationer

Rätten till identitet, utveckling och skydd

Barnombudsmannen har efter att ha hört 97 barn med funktionsnedsättning gett ut en rapport som heter Respekt (2016). Där konstateras att det finns en hel del att göra för att barn med funktionsnedsättning ska få samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.
Respekt (2016)

Lika rättigheter i förskolan

Diskrimineringsombudsmannen har gett ut ett stöd till förskolans likabehandlingsarbete.
Lika rättigheter i förskolan

Skolverkets publikationer

Skolverket ger ut publikationer som handlar om elever som behöver särskilt stöd. Sök bland deras material.
Skolverkets publikationer

Expertmyndigheter

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier

Diskrimineringsombudsmannen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Header logo