Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Tillgängligt kulturliv

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Bilden: Göteborgs Stadsteaters föreställning Som ni vill ha det. Foto: AORTA.

Läs mer om tillgänglighet

Tyst Teater turnerar med föreställning om flykt

Nyligen gästspelade Tyst Teater på Uppsala stadsteater med föreställningen Hem. En föreställning om hur det är att vara döv och på flykt. Föreställningen går nu vidare till Norge.

Läs mer om föreställningen

Konferens om NPF-publik verksamhet

 Den 3 april arrangerar Kultur i Väst en konferens om NPF-publik verksamhet på Världskulturmuseet i Göteborg. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på kulturinstitutioner, bibliotek, museer, konsthallar eller inom det fria kulturlivet i Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer

Röhsska museet tillgängligt för alla

Nu öppnar Röhsska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad i två år. Besökarna möts nu av nya och tillgänglighetsanpassade lokaler. Bland annat har en entré med hiss från gatuplan tillkommit.

Läs mer om här

Svansen ska komma sist

Dansprojekt utmanar normer

Kroppsfunktion är ett projekt om språk och koreografi med personer med olika funktionsvariationer. Projektet vrider och vänder på språk, koreografi och rörelser. Projektets idé är att betrakta intellektuella-, kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar som funktionsmöjligheter, en kroppsligt erfaren kunskap. Cripteori används som ramverk.

Läs mer

Freddie (Gustav Bloom) tittar på när Eddie (Willy Pettersson) spexar i cykelverkstaden.

Teatergrupp utvecklar syntolkningen

I ett projekt har Teater 23 i Skåne tagit fram en ny lösning för syntolkning för barnföreställningarna. Den senaste föreställningen Pappa är ute och cyklar spelas runt om i Skåne under 2017. Målet är att teatergruppens samtliga produktioner i framtiden ska syntolkas.

Läs mer om föreställningen

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nya mål för funktionshinderspolitiken

Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara delaktiga i samhället och kunna få hjälpmedel och stödinsatser.

Läs mer om den nya funktionshinderspolitiken

Ny folder om tillgängliga möten

För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så alla förstår och kan ta del av innehållet.

Läs mer och ladda ned foldern

Operor vinnare i innovationstävling

GöteborgsOperan och Kungliga operan i Stockholm är två av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling. Nu får personer med funktionsnedsättning lättare att följa de båda operahusens föreställningar.

Läs mer om tävlingen

Arts Council förlänger Unlimited

The Arts Council England förlänger det framgångsrika programmet Unlimited. Unlimited är en satsning på artister och konstnärer med funktionsnedsättning. Programmet förlängs till år 2020.

Läs mer om satsningen på Arts Councils webbplats

Nya internationella tillgänglighetsdokument

I samband med att internationella funktionshinderdagen nyligen inföll finns flera intressanta dokument att ta del av via IFACCA:s webbplats. IFACCA (Federation of Arts Councils and Culture Agencies) är ett internationellt kulturnätverk där bland annat Kulturrådet ingår.

Läs mer om och ladda ned dokumenten

SKRIVA TILLGÄNGLIGT

RAPPORT

Ladda ner eller beställ rapporten Digitalisering och tillgänglighet. Den finns även på lättläst svenska och inläst i DAISY-format.

UPPFÖLJNING

Redovisning av Kulturrådets arbete med delmålen i funktionshinderspolitiken.

STRATEGI FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER 2016-2019

Vår Strategi för lika rättigheter och möjligheter har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

Header logo