Michael Holgersson berättar om Riksteaterns app för textning. Foto: Ida Renström.

Struktur och layout

Vissa webbplatser är byggda så att redaktören enkelt kan förändra strukturen medan andra måste byggas om av en utvecklare. Några grundläggande principer bidrar till en tillgänglig struktur.

Konsekvent upplägg


  • Konsekvens hjälper användarna att förstå hur webbplatsen fungerar. Att utseende och funktionalitet går att känna igen genom hela sajten skapar överskådlighet och förutsägbarhet. Det innebär inte att alla sidor måste se likadana ut men att likartade uppgifter ska utföras på samma sätt överallt.

Konsekvent placering


  • Navigeringsmenyer, sidhuvud, sidfot, knappar, kontroller och andra grafiska element bör vara likadant placerade oavsett var i strukturen man befinner sig. 
  • Sökfunktionen bör vara väl synlig. Gärna placerad till höger i sidhuvudet.
  • Undvik att placera viktig information lång till höger i innehållsstrukturen. Där förväntar sig många att hitta reklam.

Medvetna inkonsekvenser


  • Ibland är det motiverat att göra avsteg från grundstrukturen om innehållet på en sida inte passar in. Låt syftet med sidan och hur den används avgöra om och på vilket sätt det är lämpligt att bryta mot grundkonceptet.

Varierat färgval


  • Om layouten är konsekvent kan färgerna skilja sig åt mellan olika avdelningar så länge enskilda element beter sig likadant och är placerade på samma ställe.

Se även:
Riktlinje nr 29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Header logo