Bild från Örebro länsteaters uppsättning av ”Vredens druvor”. Foto: Urban Jörén.

Utbildningsdag om tillgänglighet

Nu brådskar det att göra kulturen mer tillgänglig för alla. Kulturrådets delmål för tillgänglighet ska vara genomförda inom kulturlivet senast under 2016. Se inspelningen från vår utbildningsdag om tillgängliga lokaler och webbplatser.

Textade filmer
Textade filmer finns på YouTube.

Se filmerna med text


Tillgänglig kulturpolitik

Tillgängligt samhälle
Mikael Wahldén, Myndigheten för delaktighet

Läs mer på MFD:s webbplats

Tillgängligt kulturliv
Karin Westling, Kulturrådet

Ladda ner presentationen
Läs mer om Kulturrådets delmål


Enkelt avhjälpta hinder

Tillgängliga lokaler
Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet

Ladda ner presentationen


Tillgänglig webb/WCAG

Riktlinjer och arbetssätt
Ulrika Gani, Myndigheten för delaktighet

Ladda ner presentationen

Tillgänglighet i praktiken
Mikael Holmgren, Myndigheten för delaktighet

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

FILM

Korta klipp om tillgänglighet.

"Små förändringar kan göra stor skillnad", Mikael Holmgren, MFD.

Header logo