Ögonblicksteatern: "Making senses".

Kultur skapas i mötet

Ögonblicksteatern i Umeå är en av Sveriges äldsta fria teatergrupper som fyllde 40 år 2014. Teatern vill visa nya bilder av verkligheten genom att söka det osynliggjorda och osedda. Att hitta nya berättelser att gestalta på scenen är också centralt för gruppen.

– Ögonblicksteatern har i frågan om tillgänglighet funnit en utvecklingspotential för scenkonsten, säger Johanna Salander, konstnärlig ledare. Vi vill sätta nya kroppar och tankar i fokus genom en integrerad ensemble av personer med och utan funktionsnedsättningar.

Just nu arbetar Johanna Salander och Ögonblicksteatern inför tredje upplagan av festival Normal Unlimited, som har premiär den 3 juni. Under tre dagar fylls Umeå av lokal, nationell, och internationell scenkonst. Några namnkunniga medverkande är Candoco dance Company, London, Danskompaniet Spinn, Göteborg, Duvteatern, Helsingfors och Al- Harah Theatre från Betlehem.

Teaterföreställningen Making Senses som ingår i festivalen är resultatet av samarbetet mellan Al Harah Theatre i Betlehem och Ögonblicksteatern. Föreställningen bygger på intervjuer med kvinnor med olika kulturella bakgrunder och funktionsnedsättningar och spelas på fyra språk; svenska, engelska arabiska och teckenspråk. På scenen står sex personer, tre från Sverige och tre från Palestina. En är blind, en annan sitter i rullstol.

Föreställningen Making Senses började turnén på Västbanken hösten 2013 och fortsatte i Västerbotten, Sundsvall och avslutades i Stockholm.
– Tanken är att gestalta människor som vanligtvis inte syns på teaterscenen, säger Johanna Salander. För mig handlar tillgänglighet om allas lika rättigheter. Det är självklart att alla människor har något att bidra med oavsett ålder, funktionalitet eller sexualitet.

Johanna har förutom den annalkande teaterfestivalen två projekt på gång. Pojken, flickan och muren handlar om barn i Palestina och bygger på en dramatisering av Ulf Starks bok. Johanna Salander hoppas också att kunna arbeta vidare med queersamiska berättelser som handlar om vad det innebär att ha dubbla identiteter.
– Det är ett område som känns helt nytt för mig att erövra och som jag vill lära mig att förstå, säger Johanna Salander. Jag vill gärna driva den queersamiska frågan framåt.

Ögonblicksteaterns scen som ligger vid älven i Umeå har stöd från Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå 2014 och Kulturrådet.

Header logo