Bildruta ur teckenspråksfilm.

Nationalmuseum visar bildkonst som teckenspråksfilm

Nationalmuseum är landets första bildkonstmuseum som visar verk ur samlingarna som filmer på teckenspråk. Syftet är att öka tillgängligheten till samlingarna via museets app och webbplats. Det är bland annat verk från utställningen Highlights som just nu visas på teckenspråk.

– Tanken är att utveckla och förbättra arbetet med teckenspråk i vår egen samling, säger Lena Eriksson, chef för pedagogiska enheten på Nationalmuseum.

Sammanlagt finns sedan början av sommaren sju filmer tillgängliga via appen. Det är en introduktionsfilm om Nationalmuseum, en film om utställningen Highlights samt fem utvalda verk från samlingarna. Filmerna följer de riktlinjer och krav som Sveriges Dövas Riksförbund tagit fram för att kvalitetssäkra teckenspråkfilmer.
– Vi har fått mycket positiv respons under sommaren för att vi arbetar med tillgänglighet på det här sättet, säger Lena Eriksson.

Lena Eriksson beskriver museets långa och gedigna erfarenhet av teckentolkade konstvisningar som lett fram till satsningen på app och webbplats. Bland annat har Nationalmuseum och Tyst teater samarbetat för att nå personer med hörselnedsättning.

Nationalmuseum utvärderar nu användningen och kommer att utveckla appen i samverkan med teckenspråktalande och deras organisationer. Produktionskostnaden har legat på cirka 20 000 kronor plus arbetstid internt.

Bakgrund

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design. Just nu renoveras museet och beräknas öppna igen under 2017. Under renoveringstiden arbetar museet med publik verksamhet i tillfälliga lokaler i Stockholm, på Konstakademien för bildkonst sedan sommaren 2013 och på Kulturhuset för design från februari 2014. Parallellt arbetar museet även med uppsökande verksamhet, samarbeten och vandringsutställningar runt om i Sverige och världen.

Header logo